Επικοινωνία

Γαλλικός Σύλλογος Αλληλοβοήθειας
Προξενικό Τμήμα Γαλλικής Πρεσβείας εν Ελλάδι
Ακαδημίας 6 – 10671 Αθήνα

Ακαδημίας 6 – 1ος όροφος

Μετρό : Σύνταγμα ή Πανεπιστήμιο

Tél.: 210 33 91 241

E-mail : secretariat@entraide.gr

Υποδοχή του κοινού κάθε Τρίτη και Παρασκευή, ώρα 10:30 ως 12:30, στην ανωτέρω διεύθυνση.