Πόροι

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Συλλόγου στηρίζεται σε :

  • μία επιδότηση από το Γαλλικό κράτος,
  • τα κέρδη των διαφόρων εκδηλώσεων (Gala, Beaujolais, Galette),
  • τις συνδρομές των μελών,
  • τις δωρεές εταιρειών, συλλόγων, ιδιωτών.

Οι δωρεές, σύμβολο της αξιοπιστίας του Συλλόγου

Από τη πρώτη στιγμή, η δράση του Συλλόγου αναγνωρίστηκε από Αρχές, εταιρείες, άλλους συλλόγους και ιδιώτες, πράγμα που κατά καιρούς τού επιφέρει ζωτικής σημασίας πρόσθετες δωρεές υπέρ των ολοένα και περισσοτέρων προστατευομένων του.

Ετήσιες εκδηλώσεις ενίσχυσης

Τα κέρδη των εκδηλώσεων ενίσχυσης αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ετησίων πόρων μας και χρησιμοποιούνται στο ακέραιο για την ανακούφιση των δοκιμαζόμενων συμπατριωτών μας. Οι δημοφιλέστατες αυτές εκδηλώσεις διοργανώνονται από τους εθελοντές του Συλλόγου και προσελκύουν πάντα το ενδιαφέρον της ελληνογαλλικής κοινότητας :

  • τον Ιανουάριο : η “Galette des associations”,
  • τον Ιούνιο : το “ετήσιο Gala”,
  • τον Νοέμβρη : η “Χορευτική βραδιά για το Beaujolais Nouveau”.