Ενίσχυση

Επικοινωνήστε γραπτά ή τηλεφωνικά, για να αναφέρετε περιπτώσεις Γάλλων πού έχουν ανάγκη.

Διαθέστε λίγο από το χρόνο σας (υποδοχή κοινού) στο γραφείο μας, για να κάνετε επισκέψεις η απλά για να κρατάτε τηλεφωνική επαφή με απομονωμένα άτομα.

Γίνετε μέλος* του Συλλόγου καταθέτοντας τη συνδρομή η τη δωρεά σας, είτε σε μετρητά, είτε με επιταγή ελληνικής τράπεζας σε διαταγή του Γαλλικού Συλλόγου Αλληλοβοήθειας, είτε με έμβασμα στο λογαριασμό του Γ.Σ.Α.:

ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

(ASSOCIATION FRANÇAISE D’ENTRAIDE)

PIRAEUS BANK

IBAN GR78 0172 0500 0050 5007 5417 476

 

*Ετήσια συνδρομή : 20€ / Συνδρομή ενίσχυσης : 50€

Εφ’όσον φορολογείστε στην Ελλάδα, μπορείτε να εκπέσετε τις δωρεές σας προς το Σύλλογο από το φορολογητέο εισόδημά σας, με βάση την απόδειξη που σας δίδεται με την καταβολή των χρημάτων.