Εθελοντές

12 εκλεγμένοι εθελοντές αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο.
30 “επισκέπτριες” παρακολουθούν μόνιμα τους προστατευομένους.

Ο Σύλλογος, μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου

  • υποδέχεται το κοινό δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή πρωί, από 10.30 ως 12.30 στο Προξενικό Τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, (πλην περιόδων σχολικών διακοπών),
  • επισκέπτεται τακτικά άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν,
  • καταβάλλει μηνιαία ή έκτακτα βοηθήματα, ανά περίπτωση,
  • διοργανώνει τις διάφορες εκδηλώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 26/03/2013, και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ, στις 28/03/2013.

Οι “επισκέπτριες”

Οι “επισκέπτριες” αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ Συλλόγου και προστατευομένων. Εκτός από αυτούς τους “μόνιμους” βοηθούς, υπάρχουν κι άλλοι πιο περιστασιακοί που προσφέρουν έργο κατά τη διοργάνωση των εκδηλώσεων.