Ιστορική αναδρομή

Από “Γαλλική Εταιρεία Αγαθοεργίας” σε “Γαλλικό Σύλλογο Αλληλοβοήθειας Αθηνών”, και τέλος σε “Γαλλικό Σύλλογο Αλληλοβοήθειας”, η εξέλιξη του Συλλόγου ήταν συνεχής ώστε να ανταποκρίνεται στην ελληνική νομοθεσία, αλλά και στις ανάγκες των προστατευομένων.

Η Γαλλική Εταιρεία Αγαθοεργίας

Απαρχές

Η Γ.Ε.Α. ιδρύθηκε το 1925. Την περίοδο του Μεσοπολέμου πολλοί Γάλλοι βρίσκονταν στην Ελλάδα : στρατιωτικοί, Καθολικοί Γάλλοι που ήρθαν από τη Μ. Ασία το 1922 κι εγκαταστάθηκαν έκτοτε στα νησιά, αλλά και γυναίκες που εργάζονταν ως παιδαγωγοί στα σπίτια πλουσίων οικογενειών (σημειωτέον ότι, την εποχή εκείνη, τα γαλλικά κατείχαν πρωταρχική θέση στη μόρφωση της άρχουσας τάξης). Οι ανάγκες για την ενίσχυσή τους ήταν μεγάλες, κι αυξήθηκαν μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλοί βρέθηκαν τότε χωρίς οικονομικούς πόρους ή δουλειά, εξ αιτίας (μεταξύ άλλων λόγων) και των διαδοχικών υποτιμήσεων της δραχμής. Τη δεκαετία του 1960, περίπου 40-50 άτομα έπαιρναν σταθερό μηνιαίο επίδομα, και έκτακτα βοηθήματα επιδίδονταν συχνά.

Πόροι και βοηθήματα

Οι οικονομικοί πόροι της Γ.Ε.Α. προέρχονταν κυρίως από συνδρομές ιδιωτών, δωρεές τραπεζών και μεγάλων εταιρειών, και κρατικές επιδοτήσεις.
Κατόπιν νομοθετικής μεταρρύθμισης (1975), η Γ.Ε.Α. βοήθησε πάνω από 80 άτομα να διεκδικήσουν νόμιμα σύνταξη γήρατος, και τελικά να αποκτήσουν αξιοπρεπές εισόδημα.
Τη δεκαετία του 1980, το Γαλλικό κράτος άρχισε να καταβάλλει το “επίδομα αλληλεγγύης” στους ηλικιωμένους.

Μετάβαση

Τον Ιανουάριο του 1985, μετά τη Γενική Συνέλευση της 12/12/1984, ιδρύθηκε σωματείο ελληνικού δικαίου, με την ονομασία “Γαλλικός Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Αθηνών”.

Γαλλικός Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Αθηνών

Εξελίξεις

Το 1989 εξελέγη η πρώτη γυναίκα-Πρόεδρος του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε ότι οι εθελόντριες-κυρίες ήταν αυτές που βρίσκονταν σε στενότερη επαφή με τα βοηθούμενα άτομα, αποφασίστηκε στο εξής να αφήνεται η Προεδρία σε γυναίκα.
Το 2003, για ν’αποκτήσει ΑΦΜ ο Σύλλογος, αλλά και πάντα με σκοπό να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται στην ελληνική νομοθεσία, κρίθηκε αναγκαίο να αναθεωρηθεί το καταστατικό του. Ο Σύλλογος πήρε τότε την ονομασία “Γαλλικός Σύλλογος Αλληλοβοήθειας”.

Εκδηλώσεις για τους δικαιούχους

  • Το 1984 διοργανώθηκε το πρώτο “Χριστουγεννιάτικο γεύμα”. Πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, και παρασκευάστηκε και σερβιρίστηκε από τις κυρίες του Συλλόγου. Από το 1988, την πλήρη επιμέλειά του αναλαμβάνει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.
  • Τον Μάϊο του 1989 πραγματοποιήθηκε η πρώτη “ανοιξιάτικη έξοδος”, μονοήμερη εκδρομή στην παραλία.

Για την ενίσχυση του Συλλόγου

Εκτός από τις πηγές που προαναφέρθηκαν (συνδρομές, δωρεές, κρατική επιδότηση), διοργανώνονται και κάποιες ετήσιες εκδηλώσεις με στόχο την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου :

  • Τον Ιούνιο του 1988, 250 άτομα συμμετείχαν στο “δείπνο υπέρ της Αλληλοβοήθειας”, με συνέπεια την επόμενη χρονιά (Ιούνιος 1989) τη διοργάνωση εκδήλωσης που μετέπειτα θα γινόταν το “Ετήσιο Gala” του Συλλόγου. Πρόκειται για βραδιά-θεσμό ξεχωριστής λάμψης που σημαδεύει τη ζωή της γαλλικής παροικίας στην Αθήνα και των φίλων της.
  • Η βραδιά για το “Νέο Beaujolais” ξεκίνησε το 1993, στο ξενοδοχείο Intercontinental. Από το 1995 διοργανώνεται στην Ελληνογαλλική Σχολή.